Støtt oss

Bakgrunn

Barn og ungdom som vokser opp på Grønland er eksponert for flere risikofaktorer enn mange andre barn i Oslo. Blant risikofaktorene er barnefattigdom og sosialt utenforskap, trangboddhet og rekruttering til ulovlig aktivitet, skolefrafall og vansker med å skaffe inntektsgivende arbeid for ungdom. JOY prioriterer derfor åpne møteplasser for barn og unge, i tillegg til inntektsgivende arbeid for ungdom. Kontakt og samarbeid med foreldre er viktig for oss.

JOY er basert på frivillighet og ulike former for støtte

JOY driftes gjennom søknader til offentlige og private stiftelser og tilskuddsordninger, i tillegg til private midler.  I tillegg er JOY avhengig av frivillige.

Dersom du kan bidra med tips til nye samarbeidspartnere og støttespillere, eller selv ønsker å støtte tjenestene, vil det bli verdsatt. Alle inntekter til JOY går uavkortet til barn og ungdom på Grønland.

BLI MEDLEM I JOY

Medlemskap i JOY er gratis og gir deg mulighet til å delta på årsmøter og bidra inn som du måtte ønske.

Din støtte ved å melde deg inn som medlem betyr mye for oss.

Klikk her for å bli medlem i JOY.

BLI FRIVILLIG I JOY

Meld deg som frivillig for å bistå JOY når du har ledig tid innen områder du kan ha interesse av å bidra innen.

Klikk her og finn mer informasjon om hvordan du melder din interesse (uforpliktende selvsagt) via www.frivilllig.no.

SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE

Klikk her for mer informasjon om våre samarbeidspartnere og støttespillere.