Formål

JOYs formål fremgår av organisasjonens vedtekter:

JOY – Joint Organization for Youth – ønsker å øke opplevelsen av tilhørighet, deltagelse og glede blant barn og unge.

JOY – Joint Organization for Youth – skal opprette, forvalte og kvalitetssikre et mentornettverk for barn og unge.

Medlemmer av JOY – Joint Organization for Youth – er barn, unge og familier, samt mentorer i alle aldre. Mentorene er i alle aldre og uavhengig av geografisk plassering.

Mentorene i JOY- Joint Organization for Youth – er i alle aldre og uavhengig av geografisk plassering. Mentorskap er basert på frivillig innsats.

JOY – Joint Organization for Youth – forplikter seg til å trygge barn og unge i henhold til offentlig lovgivning og forskrifter. 

støtteMedlemmer og frivillige
JOY har 675 støttemedlemmer blant barn, ungdom og foreldre og dyktige frivillige som bidrar på flere arenaer.

Alle som ønsker å bli medlem eller på annen måte engasjere seg bes ta kontakt!