Daglig leder

Marit Bredesen er grunnlegger og daglig leder for JOY – Joint Organization for Youth.

Motivasjonen og drivkraften bak å starte JOY var for å øke opplevelsen av tilhørighet, deltagelse og glede blant barn og unge i Bydel Gamle Oslo, hvor mange barn og unge ønsker et bedre oppvekstmiljø og tilgang til positive aktiviteter og trygge sosiale møteplasser.

Marit Bredesen er profesjonsstudent innen klinisk studie (psykologi) på Universitetet i Oslo. Hun har ønske og ambisjon om å starte et permanent bo- og aktivitetssenter for barn og unge i Bydel Gamle Oslo i tillegg til å videreutviklet JOYs tilbud.