JOY Båtutlån

JOY Båtutlån har 5 Suvi båter med årer, elmotor og vester for gratis utlån til barnefamiier og andre. Utlånet foregår fra Akerselva på Vaterland (ved Riverside Ungdomshus). 

Først og fremst er båter en gøyal, sunn mosjon og avstressende aktivitet med gode frilufts- og naturopplevelser. Samtidig er det viktig at en husker på sikkerheten når du ferdes i båt. Det er påbudt med livredningsvest og en voksen person i båten (minst 21 år), som er hovedansvarlig.

BÅTUTLÅNET ER ÅPENT FRA 18.06 til 14.08, hver lørdag og søndag. I hele juli er det også åpent alle tirsdager og torsdager. Sjekk tider i booking-systemet. Lykke til.

Besøksadresse

Akerseleva ved Riverside Ungdomshus

   Grønland 1

   0188 Oslo