Partnere & Støttespillere

JOY samarbeider både med andre frivillige organisasjoner, kommunale tjenester, det private næringsliv og får i tillegg viktige bidrag fra private stiftelser og offentlige støtteordninger.

VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE

Nedenfor vises noen av våre viktigste samarbeidspartnere og støttespillere: