Aktiviteter

JOY har både faste, varierende og mer uformelle aktiviteter året igjennom. VI har fokus på sosial og inkluderende aktivitet og alle anmodes om aktivt å bidra til at vi engasjerer oss sammen.

VIKTIG: IFBM. CORONA-SITUASJONEN ER ALLE TILTAK STENGT INNTIL VIDERE OG GJENÅPNES SÅ SNART FORHOLDENE TILLATER DETTE PÅ EN TRYGG MÅTE I TRÅD MED GJELDENDE KRAV.