JOY Søndagskafe

JOY søndagskafe har siden 2015 tilbudt en sosial møteplass for familier i Bydel Gamle Oslo søndager, med aktiviteter for barna og mat og drikke for alle. Søndagskafeen er et samarbeid mellom JOY og Interkulturelt museum på Grønland.

ÅpningstideR
Besøksadresse

Interkulturelt Museum Grønland (IKM)

   Tøyenbekken 5

   0188 Oslo

Du finner oss i tredje etasje: